Produkter - Elementer til skap

I tilbud av våre møblers tilbehør finnes det praktiske elementer til skap som tillater etablering av funksjonelle og solide utstyr av denne typen. Vi tilbyr mange ekstrautstyr som påvirker

holdbarhet av redskapet og dets brukervennlighet samt muliggjør riktig montering. Blant dem er slips hengere, universalle blindplugger og forsterkninger av bakre veggene i skapet. Det er produkter laget av høy kvalitets materieler karakterisert av holdbarhet og utseende, særlig i synlige deler.