Produkter - Tipparm for bordets understell

Enkelt-hull tipparm med brakett til bordets understell

0003 zw

Enkelt-hull tipparm med brakett til bordets understell OO03 er en type forbindelsesledd som brukes for å forsterke deres hjørner. Den virker også som en stabil monteringskomponent. Tipparm er laget av stålplater hensiktsmessig profilert for å tilveiebringe den nødvendige styrke. Galvanisk sinkbelegg beskytter mot korrosjon og sikrer en varig estetisk utseende.
Tipparm er pakket i esker med 100 stk. Ved bestilling angi type og versjon av elementet.
F.eks. ved bestilling av enkelt-hull tipparm skal oppgis OO-03.