Produkter - Tipparm for bordets understell

Dobbelt-hull tipparm til bordets understell

00 01

Dobbelt-hull tipparm til bordets understell OO 01 er en type forbindelsesledd som brukes for å forsterke deres hjørner. Den virker også som en stabil monteringskomponent. Tipparm er laget av stålplater hensiktsmessig profilert for å tilveiebringe den nødvendige styrke. Galvanisk sinkbelegg beskytter mot korrosjon og sikrer en varig estetisk utseende.
Tipparm er pakket i esker à 100 stk. Ved bestilling angi type og versjon av elementet. F.eks. ved bestilling av dobbelt-hull tipparm skal oppgis OO-01.