Produkter - Ventilasjons hylser

Blant foreslåtte av oss møbeltilbehør finner man ventilasjons hylser for toalett- og bad dører. De skal sikre tilstrekkelig luftmengde samtidig å unngå for stor fuktighet i deres indre.